Assessorament Integral a l'Empresa a Reus.

 
Per a Equips que busquen la màxima eficàcia.
 
 
"Els èxits d’una organització són el resultat de l’esforç combinat de cada individu”  Vince Lombardi
 
Nou Espiral, volem ajudar a cobrir les necessitats de Formació, Gestió, Organització de Projectes Formatius i de Recursos Humans d’empreses, institucions i entitats públiques i privades.
 
Promovem el desenvolupament de professionals i col·laboradors amb talent que poden esdevenir clau en l’assoliment d’objectius estratègics per l’estructura.
 
A través d’accions d’alt impacte, acompanyem als nostres clients en el procés de potenciar el creixement de professionals i estructures en el disseny de projectes a mida per dur a terme i promoure el desenvolupament tant tècnic com personal de directius, tècnics, equips i organitzacions.
 
L’equip d’empresa de Nou Espiral la integren professionals amb experiència en els camps de la Salut, les Finances, Management, Recursos Humans i Comunicació.
 
Una mirada global
 
Nou Espiral, té en compte el factor humà des d’un punt de vista multifactorial. Entenem la formació des d’una doble vesant:
 
- La necessitat de cobrir els coneixements tècnics pròpiament.

- Els coneixements tècnics s’han d’acompanyar d’un desenvolupament personal a fi que el professional, els equips i les estructures evolucionin i es mantinguin.
 

 

 


“On hi ha una voluntat hi ha un camí; on hi ha un equip hi ha més d’un camí” 

Rex Murphy .

 
A Nou Espiral, duem a terme intervencions i disseny de projectes i programes que demanen una mirada més ESTRATÈGICA, on som conscients que els equips són qui trasllada i donen vida al Pla Estratègic (PE) de l’organització perquè “Les persones fan empreses”
 
Treballem des del vincle i la interrelació existent entre el projecte (PE) i les accions (RRHH) que el fan possible.
 
Generem estratègies a partir de l’anàlisi de:

- Vincle i interrelació amb l’organització i el Pla Estratègic.
- Organització estructural.
- Equilibri entre les parts vinculades.
 
Nou Espiral, garantitza que els diferents professionals amb els qui treballa aporten tant els coneixements tècnics específics de la seva àrea de competència, com les habilitats més avantguardistes de les corrents de la PNL, Gestalt, DAFO Personal o el Desenvolupament Organitzacional i el Coaching.
 
“Molts estan preparats per a seguir el seu propi camí, pocs per aconseguir els seus objectius”. Nietzsche.

 

 

 
 
 

 


Carles Romero Martinez

977 34 33 00

info@nouespiral.org