Dansa Creativa per a Nens a Reus.


A Nou Espiral creiem que educar mitjançant les activitats artístiques és promoure certes qualitats humanes com el desenvolupament de la sensibilitat, l’impuls a investigar, experimentar, expressar i transformar, pertànyer, compartir, col•laborar i respectar.

En les sessions de Dansa Creativa amb nens i nenes, es pretén fer un treball integratiu per tal que l’infant visqui simultàniament el cos, els afectes, les emocions, el moviment, el pensament la creativitat i la comunicació. D'aquesta manera l'infant pot expressar-se des de la seva pròpia autenticitat, sense que pugui sentir-se qüestionat, o jutjat.


La Dansa Creativa permet:


- Potenciar, integrar i desenvolupar els processos creatius i psicocorporals.

- Afavorir la consciència i la imatge corporal.

- Despertar i desenvolupar la imaginació.

- Trobar formes alternatives de comunicació no verbal.

- Potenciar l’ auto-estima.

- Prendre consciència d’emocions produïdes per les sensacions corporals.

- Prendre consciència d'un mateix a través del cos i el seu moviment.

- Utilitzar el llenguatge corporal com instrument per a establir relacions.

- Fomentar l’activitat i la consciència grupal: pertànyer a un grup, compartir,
  col·laborar, crear i respectar.

- Gaudir dansant.

 

 

 


Un temps i un espai per expressar-se lliurement.

 

A Nou Espiral oferim un temps i un espai per a que els nens i nenes expressin lliurement la seva creativitat a partir del seu cos i el moviment; partint del que saben, senten, pensen i volen, tenint en compte les seves limitacions que abordarem des d'una perspectiva global, integradora i respectuosa.

Sovint el  joc serà l’intermediari que ens acostarà als infants. Els nens juguen perquè hi gaudeixen, perquè els permet expressar emocions, perquè els ajuda a regular l’ansietat, perquè hi adquireixen experiència, perquè els ajuda a establir contactes socials, a integrar la seva personalitat i a comunicar-se amb les persones.

La Dansa Creativa aplicada a infants combina i fusiona el joc, la dansa, els processos artístics i creatius creant una metodologia única: músiques d'arreu, joc simbòlic, sensoriomotriu, de rols i cooperatiu, relaxacions, representacions plàstiques i ballades amb músiques exquisides o des del silenci.

 

 


 


 


Olga Villena Fresquet

977 34 33 00 / 661 526 326

olga@nouespiral.org