Teràpia Familiar Sistèmica a Reus.

 
 
Què és la Teràpia Familiar Sistèmica?
 
La Teràpia Familiar Sistèmica permet avaluar molts factors influents en la vida de la persona, que en altres orientacions no es tenen en compte i que realment tenen un efecte en l'individu i en la seva problemàtica.
 
Aborda a els problemes de la família o l'individu des d' una perspectiva relacional, entenent que la patologia o problemàtica és manifesta degut a un desajust a els patrons d'Interacció del grup primari de referència.
 
El enfoc sistèmic postula que un canvi en un dels elements que conforma el sistema tindrà com a conseqüència un moviment de la resta d'elements.
 
Com Treballem:
 
El treball des del model familiar sistèmic és realitza habitualment amb tot al nucli familiar present la major part de les sessions i en determinades ocasions es treballa amb un coterapeuta (dos terapeutes simultàniament).
 
La TFS explora de quina manera el que passa a un dels membres, immediatament té les seves repercussions en tots els altres. Aquest model terapèutic explora els models usuals d'interacció i aprofita els recursos que la pròpia família té a l'hora de fer front un problema des d'una perspectiva relacional entenent que el malestar a la família es deu a un desajust en els patrons relacionals i mancances en els vincles emocionals.
 

 

 

 


Tractaments de Teràpia Familiar Sistèmica a Reus.

 
Perquè Teràpia Familiar Sistèmica:
 
Es fa TFS per que es confia amb la família com a solució i no només com a problema.
 
La tendència natural és responsabilitzar a un dels membres de la família de la problemàtica que els porta a teràpia; però ampliant la perspectiva ens adonarem que tots els membres pateixen les conseqüències del problema i per tant, pares i fills podin contribuir a la solució, alliberant al membre identificat de la càrrega del diagnòstic individual.
 
El problema pertany a tota la família i es manté degut al funcionament d'aquesta. En el moment que alliberem al membre d'aquesta etiqueta i dirigim l'atenció al grup, canviem la percepció de culpa per la de responsabilitat i podem col • laborar i responsabilitzar-nos tots del que succeeix, garantint així un treball òptim envers el problema .
 
Per molt que vulguem desprendre'ns de la càrrega del passat, l'estructura bàsica de la nostra experiència i la dels nostres fills, segueix estant determinada, almenys, parcialment, pels comptes sense saldar de la generació passada". Iván Boszormenyi-Nagy
 


 

 

 


 


Sandra Lorente Muñoz

977 34 33 00

info@nouespiral.org