Team Building a Reus.

 
Per a Equips que busquen la màxima eficàcia.
 
 
Por què un Team Building?
 
Són freqüents les empreses on els equips no funcionen amb l'eficàcia desitjada, no aconseguint d'aquesta manera els resultats esperats. Les causes poden ser múltiples i moltes vegades aquestes són desconegudes per les pròpies empreses, algunes d'aquestes causes són: el desconeixement dels seus objectius o aquests no estan definits adequadament, en coses no tenen definits o no coneixen els seus objectius, expectatives poc clares, conflictes personals, falta d'experiència, etc.
 
Quan es donen algunes d'aquestes situacions tenen com a conseqüència una baixa productivitat en l'organització, conflictes que deriven en males relacions interpersonals, pèrdua de la motivació i insatisfacció de les persones.
 
Com aconseguir un equip d'alt rendiment?
 
 Un equip d'alt rendiment és aquell equip que aconsegueix un elevat nivell de resultats amb una elevada satisfacció i motivació dels seus integrants. Aconseguir tenir equips, integrats, motivats cap a un objectiu comú i productius és una de les prioritats que tenen moltes de les empreses més innovadores i reeixides.
        
Què és un Team Building?
 
Molts hem sentit parlar del Team Building, ¿Però sabem el que és ?. Podríem traduir-ho com construcció d'equips, és a dir, totes aquelles activitats participatives desenvolupades per les empreses per potenciar l'esperit d'equip i la cooperació entre els membres de l'equip.
 
Activitats participatives o de Team Building
 
Les activitats es dissenyen d'acord amb les necessitats i objectius que l'empresa exposa. Aquestes activitats solen desenvolupar-se en llocs diferents d'on l'empresa desenvolupa la seva activitat, per així aconseguir una major comoditat i relaxació dels participants, i relacionar-se amb els altres companys d'una manera més distesa. Quan desenvolupem aquestes activitats en el medi natural les anomenem Outdoor Training
 
Les activitats són participatives, és a dir, que els assistents van a passar per l'experiència de les diferents propostes, són activitats que van molt més enllà de la tradicional exposició teòrica, per exemple, quan treballem el treball en equip dels participants realitzaran activitats en les que és necessari coordinar-se com equip per superar amb èxit la tasca proposada.
 

 

 
 


Els Reptes i les Aventures Cohesionen als Equips.

 
Un Outdoor Training és un a experiència participativa que combina activitats pràctiques a l'aire lliure amb sessions de reflexió posteriors en què ens preguntem Com ens hem sentit ?, Què hem pensat? Com hem actuat? Reforçant aquells aspectes que el grup necessita treballar i d'aquesta manera integrar l'experiència viscuda com un aprenentatge, aquest és el factor diferencial respecte a una experiència lúdica o esportiva.

Les nostres propostes de Outdoor Training.
 
Cada equip és diferent i, malgrat que tots tenen la potencialitat de millora pel que fa al treball en equip, cada equip té les seves particularitats.
Les nostres propostes s'adapten a les demandes i necessitats de cada grup.
 
Potser el principal element diferencial respecte a altres propostes de Outdoor training rau en els professionals del nostre equip, que combinen una molt àmplia experiència al la dinàmica de grups, la psicologia aplicada a les organitzacions i el creixement personal, amb la nostra experiència en el món de les activitats oci-esportives a l'aire lliure, l'alpinisme i l'escalada. Aquesta combinació entre muntanya i psicologia resulta ser especialment valuosa, ja que la muntanya és un mitjà exigent i de vegades amenaçadora, en el qual les persones posen en valor les seves pròpies capacitats en la gestió del risc, el lideratge i el necessari treball en equip per aconseguir els cims més alts; és doncs, una metàfora de la pròpia vida. I les nostres propostes estan impregnades d'aquesta experiència, d'aquest esperit aventurer, de motivació i de repte.
 
A través d'aquestes experiències participatives podem treballar moltes àrees com ara: lideratge, presa de decisions, treball en equip, comunicació, superació personal. Vegem alguns exemples:
 
LIDERATGE I TREBALL EN EQUIP.
 
Desenvolupem diferents activitats col·laboratives que permeten objectivar qui lidera, com és el seu estil de lideratge, qui s'inhibeix en la presa de decisions. Realitzar construccions sense instruccions prèvies és una de les nostres propostes.
 
Algunes experiències, malgrat la seva senzillesa resulten d'una gran utilitat a l'hora de prendre consciència de quina és la clau per a l'èxit.
 
En aquestes activitats algú del grup testimonia des de l'exterior el que està passant per donar fe d'això als participants en l'experiència.

PRESA DE DECISIONS

Són activitats en què un membre de l'equip ha de prendre el risc de prendre les decisions més adequades per aconseguir que el seu equip surti vencedor.
 
CONFIANÇA

Són activitats en què els membres de l'equip han de dipositar necessàriament la seva confiança en els altres per poder completar la tasca.
        
COMUNICACIÓ.

Proposem múltiples activitats que milloren la comunicació entre els membres de l'equip, de vegades posant als participants en situacions d'exigència i inhibint el canal verbal, ja que hi ha altres elements molt a tenir en compte.
 
Basant-nos en tècniques de PNL (Programació Neuro Lingüística) Analitzem els mecanismes i els estils de comunicació de l'equip amb un clar objectiu: expressar exactament el que volem expressar, i que el receptor entengui exactament el que hem volgut comunicar, alhora que aprenem a escoltar exactament el que ens han volgut dir, estigui o no manifest en la frase..

 

 

 
 
 

 


Carles Romero Martinez

679 784 941

carles@nouespiral.org