Teràpia Gestalt a Reus.

 
Què és la Teràpia Gestalt?
 
La teràpia Gestalt, és un enfoc terapèutic enquadrat en les teràpies humanistes. Les seves arrels es nodreixen del psicoanàlisi, la fenomenologia, les filosofies orientals i teràpies d'origen Reichià entre d'altres. Des d'una perspectiva integradora de l'ésser humà (sensacions corporals, afectes, socialització, cognició i espiritualitat), afavoreix el contacte autèntic amb un mateix i el seu entorn.
 

Quin són els objectius?

La teràpia Gestalt és coneguda per la importància que li dóna al «aquí i ara», a l'experiència actual i no tant a la història viscuda, ja que entén que avui continuem reproduint els patrons de conducta que vàrem aprendre en el passat i que en alguns casos ens fan patir.
 
Per tant, modificant l'experiència en el moment present, actualitzarem i tancarem els processos pendents. Podem entendre que presta més atenció al «cóm» que al «per què» de les vivències, prenent consciència (awareness) de l'experiència present sense les “ombres” generades per patrons neuròtics (patològics) de funcionament.

 

 

 


Tractaments de Teràpia Gestalt a Reus.

 

El procés terapèutic des de la teràpia Gestalt és igualitari, el terapeuta no li diu al client el que ha de canviar o com ha de fer-ho, simplement l'acompanya en el procés de descobriment i li facilita les eines necessàries per assolir els seus objectius, amb aquesta fórmula de treball l'aprenentatge es consolida per tal de resoldre futures situacions similars.

Una de les particularitats de la TG és que treballa tant en la patologia o dificultat, com en processos de creixement personal, és a dir quan l'objectiu no és curar-se sinó viure amb major plenitud.


Cóm és una sessió?

En les sessions de teràpia Gestalt està permès: emocionar-se, experimentar, jugar, respirar, sentir, plorar, cridar, mirar, confiar, escoltar, gaudir... Tot el que client i terapeuta consideren oportú és benvingut en una sessió de teràpia, perquè l'objectiu final és millorar la capacitat del client d'identificar les seves necessitats i atendre-les de la millor forma possible, així com desenvolupar els seus recursos al màxim, ser conscient dels aprenentatges i patrons que ja no resulten útils i empobreixen l'experiència vital.

Les sessions de teràpia Gestalt són un espai on experimentar totes les possibilitats que són necessàries per viure amb una major autenticitat, sense realitzar judicis de valor sobre les accions del client i implicant-se al màxim amb el procés.

 

 

 


 


Daniel Gómez Ortells

977 34 33 00 / 772 283 626

daniel@nouespiral.org