Curs de Gestió de l'Estrès a Reus.Allibera les teves tensions i viu més tranquil.
 
 
Presentació

El nostre entorn, d'una manera pràcticament imperceptible, ens arrosega dins del seu ritme accelerat, i en masses ocasions ens sentim incapaços d'abandonar aquesta dinàmica.

Què és l'Estrès?

La paraula Estrès prové de la ingenyeria, i originalment feia referència a la càrrega que pot suportar una estructura. Aplicat a les ciències humanes, l'Estrès és la càrrega tensional que pot suportar un organisme.


Un cert grau d'Estrès (Activació) és necessari, sinó estaríem morts, podríem dir doncs, que hi ha un Estrés possitiu que li diem EUTRÈS i un de negatiu que li diem DISTRÈS, és obviament aquest últim el que ens causa veritables problemes.

De totes les coses que passen a la nostra vida, només hi ha quatre grups de situacions que ens generen estrès: les Pèrdues/Danys, les Amenaces, el Reptes i els Beneficis.

Si totes les persones estem exposades a aquestes mateixes situacions, com és que unes persones les valoren d'una manera i altres persones d'una altra? Com és què quan dues persones s'enfronten a un mateix estressor els afecta de manera diferent?


La resposta està en les variables personals, és a dir, en els Valors, les Creences i els Recursos propis.

 

 

 
 

Serenitat i Equilibri interior.

 

Objectius:

En aquest Curs aprofundirem en el coneixement de com els nostres Valors i Creences, interfereixen en la percepció que tenim de la realitat que ens rodeja. Després d'aquesta anàlisi, treballarem de manera primària per generar els canvis i guanyar els Recursos necessaris per canviar aquesta percepció per tal d'obtenir resultats més adaptatius. I d'una manera secundària ensenyaran exercicis per disminuir els nivells d'Estrès i angoixa.


Els Continguts són els següents:

- L'Estructura de Persona i la Formació del Caràcter.

- Treballs de Autoconeixement i Canvi de Creences desadaptatives.

- Treballs de Relaxació (Psíquica, emocional i Física).

- Treball de Dotació de Nous Recursos.
 

Adreçat a:

A persones interessades en el seu propi procés de creixement interior o institucions interessades en la formació dels seus treballadors, que vulguin aprendre eines i recursos que els faci desenvolupar-se més eficientment en el seu entorn personal o professional.

 

 

 


Carles Romero Martínez

977 34 33 00 / 679 784 941

carles@nouespiral.org