Logopèdia a Reus.

 
 
Què és la Logopèdia?
 
 
La logopèdia és una professió sanitària que s’ocupa de la prevenció, detecció, avaluació, diagnòstic i tractament de les alteracions de la comunicació. Atenen a població de totes les edats sigui quina sigui la causa de les seves dificultats de comunicació i funcions associades. 

 

Tenint en compte que la millor experiència d’aprenentatge és a partir del joc, fem que treballar tots els següents aspectes sigui divertit, funcional i adequat a l’edat cronològica del nen/a, i així a partir d’un diagnòstic i avaluació obtenir i fer un correcte abordatge del cas amb uns objectius d’intervenció específics per a cada infant.

 

 

 

 


Beneficicis de la Logopèdia.

 

A Nou Espiral, partim de que les nostres sessions és creen a través del joc, el vivencial i  el tangible, aquests són els aspectes que podem treballar segons la demanda:

 

  • Dislàlies: errors en la pronunciació de fonemes
  • Disfèmies: errors en la fluïdesa de la parla
  • Trastorns de la deglució: mals hàbits (dit, xumet), deglució disfuncional (deglució atípica)
  • Trastorns del llenguatge: treballant l’expressió oral, escrita, comprensió lectora, lectoescriptura, inferències, pragmàtica...
  • Nens amb NEE: síndrome de Down, TEA
  • Funcions executives: alteracions en la memòria, atenció, raonament...
  • Fomentar la comunicació quan hi ha alguna cosa a l’entorn que el nen vol aconseguir però no sap fer-ho

 

Per últim creiem que és molt important tenir present el paper de la família i la implicació durant la intervenció, ja que aquests també en tindran un paper fonamental. 

 


 

 

  


Ester Barceló Barceló

977 34 33 00

info@nouespiral.org