Reeduació Psicopedagògica a Reus.

 
 
Què és la Reeducació?
 
 
La reeducació psicopedagògica es defineix com una intervenció psicoeducativa específica orientada a alumnes, ja sigui d'infantil, primària o secundària, que mostrin alguna dificultat concreta d'aprenentatge vinculada a la presència d'algun trastorn específic com la dislèxia, la discalcúlia, el TDAH, el TEL (Trastorn Específic del Llenguatge), TEA (trastorns de l'espectre autista), etc. Encara que també és útil i beneficiosa per a aquells nens o joves que volen potenciar el seu rendiment, així com per a alumnes amb altes capacitats.
 

La reeducació, no se centra únicament i exclusivament en l'exercici acadèmic, sinó que també intervé en els factors emocionals i conductuals. Fomenta una millora de la l'autonomia, autoestima, de la percepció d'autoeficàcia, de la motivació i d'aquells comportaments i hàbits que faciliten una adequada rutina d'estudi o treball. Al seu torn, promou la disminució o eliminació d'aquelles conductes que interfereixen o dificulten l'exercici.
 

 

 

 


Beneficicis de la reeducació.

 

La reeducació ajuda al desbloqueig de l'alumne d'aquells aspectes  emocionals, cognitius o relacionals que l'impedeixen tenir un desenvolupament òptim de creixement personal, aprenentatge, benestar, d'èxit escolar o de descobriment de les seves capacitats.

La reeducació ajuda a l'alumne a extreure el màxim potencial intern, la màxima expressió del seu talent i  a descobrir els recursos i habilitats personals, competències i capacitats que té l'alumne.

La Reeducació psicopedagògica estimula  a nivell mental diferents habilitats cognitives (atenció, memòria, percepció, orientació temporal i visuoespacial, llenguatge, raonament, metacognició, planificació, flexibilitat cognitiva, etc.) i estimula a nivell emocional i corporal altres capacitats i competències personals ( autoestima, organització, gestió de les emocions, conducta, responsabilitat, iniciativa, creativitat, relacions personals, resolució de problemes, resolució de conflictes...)

Es basa en fomentar la generació i generalització d'estratègies i en el desenvolupament de recursos propis, que permetin compensar i millorar les àrees on el rendiment és deficitari o millorable.

La metodologia de la reeducació és personalitzada i familiar, d'acompanyament respectuós pel ritme, la intensitat i el temps que l'alumne necessita i des de la col·laboració i el respecte de tots els agents de socialització (família, escola, entorn...). Tenim en compte les activitats vinculades amb la vida de l'alumne, els seus interesos, les seves necessitats. Treballem a partir de l'escoltant a l'alumne i la família. 

 


 

 

  


Juan Manuel Fernández Rodríguez

Tam Assens Reig

977 34 33 00

info@nouespiral.org