Curs de resolució de conflictes.

 
Una formació específica per a docents.

Introducció:

En els darrers temps sembla que s’han incrementat els comportaments d’alumnes o de grups que distorsionen el clima de l’aula, en deterioren les relacions i endarrereixen l’aprenentatge, és el que anomenem disrupcions, actualment una de les principals preocupacions del professorat.
 
Hi ha dos factors sobre els que posar l’atenció:
 
- La situació personal dels alumnes que presenten conductes conflictives: a causa d’una situació personal problemàtica, o perquè mostra manca d’habilitats socials i de relació.

- Allò que el centre ofereix als nois i noies, i que ells no senten útil ni interessant: què els oferim (quins coneixements, quin currículum)?, com els ho oferim (amb quines metodologies, des de quin tipus de relacions)?
 
Com respondre-hi?
 
Per respondre a aquestes qüestions, ens hem de centrar en quins són els factors interns del centre que hi influeixen i com millorar-los, enlloc d’atribuir les causes únicament als factors externs. Sovint hi ha factors externs que condicionen molt, i és important tenir-los en compte, però cal posar l’atenció en aquells àmbits en els que podem intervenir, ja que és l’única forma que tenim per millorar la situació.


 

 


Una proposta práctica.

 
Objectius del Curs:
 
1. Investigar quines són les necessitats o dificultats del noi o noia.  
2. Analitzar el propi estil docent i cercar maneres de millorar-lo.  
3. Aprendre a separar persona de problema.
4. Promoure l’intercanvi i el suport mutu entre el professorat.  
5. Treballar per equips docents.  
7. Implicar l’alumnat en l’establiment de les normes de convivència.  
8. Organitzar l’aula a través de metodologies participatives i cooperatives.  
9. Promoure la formació de grup.


Metodologia del Curs:

- Curs vivencial i d’experimentació.

- S’alternaran espais de reflexió personals amb experiències pràctiques de resolució de conflictes.
 
Adreçat a:
 
Mestres, professors i docents de diferents ámbits.
 
En els darrers anys hem impartit el nostre curs pel Deparmanet d'Ensenyament en escoles i Centres de Recursos.
 


 
 

 

 


 


Carles Romero Martínez i Olga Villena Fresquet.

977 34 33 00 / 679 784 941 

info@nouespiral.org